Artikelen over boekhouding en administratie
Nieuws over boekhouding en administratie
De laatste ontwikkelingen op gebied van boekhouding en administratie

VAR wordt DBA per 1 januari 2020 ??

De VAR wordt binnenkort opgevolgd door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie DBA. Deze wet gaat zeer waarschijnlijk op 15 december 2015 goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

Op 1 april 2016 vervallen dan de rechten die opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ontlenen aan een VAR verklaring. Hiervoor in de plaats komt een overeenkomst met uw opdrachtgever of opdrachtgever, waarin u uw samenwerking vastlegt. Voor een aantal beroepen en braches zijn er al goedgekeurde overeenkomsten gepubliceerd (zie link).

De Belastingdienst heeft de gepubliceerde overeenkomsten getoetst en akkoord bevonden. Dat betekent dat u deze overeenkomsten niet te veel mag wijzigen, anders komen zij niet meer overeen met het origineel. U kunt er dan geen rechten meer aan ontlenen. Daarnaast zal de Belastingdienst bij een boekenonderzoek controleren of u samenwerkt conform het gestelde in de overeenkomst.. Heeft u een overeenkomst afgesloten met uw opdrachtgever of opdrachtnemer, stuur ons een kopie voor uw dossier.

Op dit moment streeft het kabinet naar een invoeringsdatum van 1 januari 2020.

Op de website van de Belastingdienst kunt u de ondernemerscheck doen.

 

Het laatste nieuws

We houden het voor u in de gaten

Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Veranderingen in regelgeving en procedure houden wij natuurlijk scherp in de gaten. Relevante informatie delen wij op deze pagina.

TransSupport Nederland BV


 

TransSupport Nederland heeft na 6 jaar voorbereiding een doorbraak gemaakt in de financiering van de Eigen Rijder (zonder personeel). Met Leasit, onderdeel van de Rabobank, hebben wij afspraken kunnen maken voor de financiering van uw trekker en/of oplegger.

Deze afspraken zijn gemaakt op basis van het vertrouwen dat De Lage Landen heeft in de VERN en Snikkers & Partners als begeleiders van deze ondernemers. Deze begeleiding is dan ook een voorwaarde voor financiering.

De voorwaarden zijn: U moet 4 maanden ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Heeft u € 10.000 of meer als werkkapitaal dan kunt u een nieuwe truck en/of trailer kopen voor maximaal € 100.000 zonder aanbetaling tegen een lage rente. Heeft u minder dan € 10.000 aan werkkapitaal, maar wel een eigen woning met overwaarde,dan kunt u een (gebruikte) trekker kopen tot € 75.000 zonder aanbetaling tegen een lage rente. Extra's die niet noodzakelijk zijn voor het transport worden niet meegefinancierd. Mocht u meer werkkapitaal nodig hebben, dan zullen wij dit bij uw lokale Rabobank aanvragen.

Ook voor bestaande bedrijven biedt TransSupport Nederland leasing aan. Zij hebben contacten met leasemaatschappijen in vrijwel geheel Europa.

Voor de bemiddeling van TransSupport Nederland betaalt u een provisie over het totale krediet bij aanvang van dit krediet.

Naast leasing biedt TransSupport ook collectieven voor de inkoop van diesel en verzekeringen.

Vertel uw wensen en zij zorgen voor een scherpe offerte. Bel Sandy ten Hoopen 06-55433118.

Wijzigingen eurovergunning

De regels voor aanvraag of verlenging van uw eurovergunning zijn aangepast. Vanaf 1 januari 2013 is de regeling voor durfkapitaal in de Wet Inkomstenbelasting afgeschaft. Het is hierdoor niet meer mogelijk een verklaring durfkapitaal aan te vragen bij de Belastingdienst. Deze was nodig voor u om aan te tonen dat u voldeed aan de regels voor voldoende risicokapitaal.

Op 1 oktober 2012 zijn de regels voor het oprichten van een BV aanzienlijk vereenvoudigd. U kunt nu een BV oprichten met een aandelenkapitaal van 1 euro (voorheen 18.000 euro). Echter voor de Eurovergunning heeft u minimaal 9.000 euro aandelenkapitaal nodig. Houd hier rekening mee als u bij de notaris bent.

Hebt u voor de verlenging van uw vergunning een jaarrekening met voldoende eigen vermogen, welke is opgesteld oor een accountant (RA of AA), een belastingadviseur lid van RB of een administratiekantoor lid van NOAB, dan heeft u geen verklaring kredietwaardigheid meer nodig. Hebt u niet voldoende kapitaal, dan kan deze verklaring opgesteld worden om aan te tonen dat u wel over voldoende kapitaal beschikt. Hebt u niet één van de drie genoemde financieel adviseurs, dan moet u eens in de vijf jaar uw jaarrekening door hen laten beoordelen. U kunt hiervoor bij ons terecht.

Wat hebben wij nodig voor uw aanvraag:

 • Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID kaart)
 • Uittreksel KvK (Kopie)
 • Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer (kopie)
 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verklaring (origineel)
 • De stukken die wij nodig hebben voor het opstellen van de verklaring voor kredietwaardigheid zijn verschillend per bedrijf. Neem hiervoor contact op met ons.
 • Geef ook aan of u een registratie voor het vervoer van afvalstoffen (VIHB) of voedingsmiddelen/veevoer wenst

Had u een achtergestelde lening nodig bij verlenging van uw eurovergunning om aan de eis van risico dragend vermogen te voldoen, dan valt u onder verscherpt toezicht van de NIWO. Dit is ook het geval als uw risico dragend vermogen minder is dan 20% van het balanstotaal bedraagt. Bij verscherpt toezicht moet u jaarlijks uw jaarrekening met samnestellingsverklaring van een NBA, RB of NOAB kantoor inleveren bij de NIWO.

De NIWO heeft in overleg met de NBA, RB en NOAB een voorbeeld contracht voor de achtergestelde lening gepubliceerd. Wij als NOAB kantoor beschikken hier over.

Subsidies voor milieu- en energiebesparing

Elk jaar publiceert de Rijksdient voor Ondernemend Nederland de lijsten voor de Milieuinvesteringsaftrek MIA en de Energieinvesteringsaftrek EIA. Deze lijst is nogal omvangrijk, maar door een zoekcode als vervoer in te tikken beperkt u het aantal te lezen items. De EIA subsidie bedraagt in 2017 55,5% van het geinvesteerde bedrag exclusief BTW, welke u mag aftrekken van de belastbare winst. Bij de MIA zijn er meerdere varianten varierend van 13,5%, 27% en 36% over het gehele bedrag exclusief BTW of een beperkt deel daarvan. De letter waarmee de code begint wordt aan de rechterzijde verklaard. In de omschrijving van de subsidie staat de aftopping genoemd. Ook hier geldt dat het berekende bedrag in mindering wordt gebracht op de belastbare winst.

Enkele voorbeelden:

 • EIA 240906 Bandenspannigsregelsysteem
 • EIA 240911 Automatische toerenbegrenzing op basis van GPS
 • EIA 240207 Standairco
 • EIA 241202 Gesloten zijafscherming
 • EIA 340000/440000 Technische voorzieningen voor energiebesparing op trucks
 • F3109 Waterstofaangedreven personenauto
 • G3110 Electrische personenauto's
 • D3112 Plug-in Hybrids
 • D3130 Adaptive cruisecontrol
 • E3170 Quiet truck (DAF CF en XF 11 liter met silent pakket)

Orde in de chaos rond de ZZP-er in het transport

Er wordt veel over gesproken en de informatie is niet altijd even makkelijk toegankelijk. Er zijn een aantal verschillende ZZP-ers te onderscheiden en daarnaast zijn er verschillende wetten van toepassing. Ik zal proberen me te beperken tot de hoofdlijnen.

Allereerst hebben we de Inkomstenbelasting die eisen stelt aan een ondernemer in het algemeen. Elke zelfstandige met winst uit onderneming kan aanspraak maken op zelfstandigen aftrek. Hiertoe moeten ze aan een aantal vereisten voldoen. De meeste kunt u terugvinden in de aanvraag voor een VAR verklaring. De belangrijkste zijn de ureneis (1225 uur per jaar), minimaal drie klanten, waarvan de grootste minder dan 70% van de omzet inbrengt en een transportvergunning.

De uitzondering in dit deel van het verhaal is de eigen rijder met een eigen truck. Deze mag volgens een uitspraak van de Hoge Raad (BNB 1993/6) voor één opdrachtgever rijden zonder dat zijn zelfstandigheid in gevaar komt. Het begrip eigen auto wordt door de Belastingdienst vrij ruim uitgelegd.

Nieuw is dat de Belastingdienst voor de bepaling of iemand zelfstandigen aftrek mag toepassen kijkt of de ondernemer over een Eurovergunning (NIWO) beschikt. Wij vinden wel dat zij daarbij in acht moeten nemen, dat niet iedereen over een vergunning hoeft te beschikken. Volgens ons zijn dit de ZZP-chauffeurs (zonder auto) die rijden voor een koeriersbedrijf (< 500kg) of die rijden voor een niet transportbedrijf met eigen vervoer. Let op dat de auto’s bij eigen vervoer niet in een aparte BV zitten. Dan heeft u naar onze mening met een transportbedrijf te maken. Vanaf 1 januari 2016 gaat de ondergrens van 500 kilo naar 0 kilo. Hierdoor hebben koeriers ook een eurovergunning nodig. Op 23 september 2015 schreef Minister Ascher aan de Tweede Kamer, dat hij dit voorstel intrekt.

Dat de eigen rijder met een eigen of een gehuurde truck (langer dan een maand) een vergunning nodig heeft weet iedereen. Het niet hebben is strafbaar en u bent geen zelfstandige. Dit geldt ook voor de ZZP-chauffeur die zich verhuurd aan een transportbedrijf. Hij is volgens de NIWO verplicht schriftelijk eenhuurovereenkomst af te sluiten met de opdrachtgever. (Sinds 2014 is bruikleen niet meer toegestaan en is de ZZP chauffeur naar onze mening geen ondernemer meer). U mag zich wel als ZZP-chauffeur verhuren aan een bedrijf met eigen vervoer (geen transportbedrijf). Dit is bevestigd op 22 oktober 2015 door de Rechtbank Gelderland. Voor de zelfstandigheid gelden natuurlijk de  regels zoals hierboven genoemd bij de Inkomstenbelasting.

De ILT stelt zich op het standpunt dat een chauffeur op een truck van een transportbedrijf of de ondernemer is (zie KvK) of een personeelslid is of een uitzendkracht of een werknemer is van een collega die tijdelijk is uitgeleend. De partner van de ondernemer mag alleen op de vrachtauto rijden indien zij ingeschreven is als vennoot van het transportbedrijf of in loondienst is.

Houd tijdens de periode van vijf jaar goed in de gaten dat u nog voldoet aan alle eisen. Wij geven elk jaar in de jaarrekening aan of u nog voldoet aan de eis van kredietwaardigheid. Daarnaast moet u rekening houden dat u bij de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) o.a. getoetst wordt op overtredingen van de rijtijdenwet, CAO, maximaal te laden gewicht etc.

Per 1 april 2016 vervalt de VAR verklaring. Hiervoor in de plaats komt de Vervoersovereenkomst. Zie links en documenten voor contract en toelichting.

Gekwalificeerd lid NOAB

Sinds 6 maart 2011 zijn wij gekwalificeerd lid van de NOAB. Dit betekent dat dat onze werkzaamheden voldoen aan de eisen die de NOAB hieraan stelt. Wij hopen dat wij ons hiermee kunnen onderscheiden op kwaliteit tussen de vele administratiekantoren. Niet alleen voor onze klanten en diegene die overwegen klant bij ons te worden, maar ook bij banken, de Belastingdienst en de Stichting NIWO.

Wij kunnen hierdoor de verklaring kredietwaardigheid voor de aanvraag of verlenging van uw eurovergunning afgeven.

Leden van de NOAB zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid, gaan jaarlijks meermaals naar bijscholingscursussen, worden eens in de 3 jaar gecontroleerd en hebben via de vereniging (circa 1.000 leden) een groot netwerk om kennis mee te delen. Ook behartigt de NOAB de belangen van haar leden en hun klanten in Den Haag.

Minimumloon in Frankrijk, Duitsland en Noorwegen

 

 
 
 
 

 

Transport In Nood heeft samen met haar partner een rekenmodule ontwikkeld die automatisch het te betalen minimumloon kan berekenen voor Duitsland, Frankrijk en Noorwegen.

Naast het Duitse en Noorse minimumloon gaat Frankrijk nu ook het minimumloon invoeren. Deze nieuwe nationale wet (Loi Macon) zal 1 juli aanstaande ingaan. Chauffeurs in loondienst moeten hier het Franse minimumloon ontvangen (bruto € 9,67) voor de gewerkte uren vanaf het moment dat hij/zij op Frans grondgebied komt. De nieuwe wet geldt voor lichte en zware voertuigen die goederen of personen vervoeren.

Uitzonderingen
Het gaat alleen om chauffeurs in loondienst. Eigen rijders hoeven de hele procedure niet te volgen. Wél moeten zij een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij zich dragen waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van het bedrijf. Enkel voor cabotage-vervoer moet minimumloon betaald worden (1 of meer laad- of losplaatsen in Frankrijk). Chauffeurs die transit-vervoer door Frankrijk uitvoeren hoeven de nieuwe wet niet te volgen. Onder transit-vervoer wordt vervoer gezien dat door Frankrijk rijdt zonder laad- of losplaats.

Administratieve rompslomp
Deze nieuwe Franse procedure is van toepassing op iedere bestuurder die wordt ingehuurd voor grensoverschrijdend verkeer van en naar Frankrijk. Er zal spoedig een officieel Frans formulier beschikbaar zijn die ingevuld en gefaxt moet worden naar Frankrijk om de chauffeur aan te melden. Een kopie hiervan zal de chauffeur bij zich moeten dragen om aan te tonen dat het Franse minimumloon wordt gerespecteerd. Het formulier is geldig voor een periode van maximaal zes maanden en geldt voor alle handelingen die in deze periode worden uitgevoerd in Frankrijk. Het formulier zal de volgende gegevens gaan bevatten:

 • Volledige naam en adres met e-mail adres en telefoonnummer van de uitzendende onderneming. De rechtsvorm en de naam, geboortedatum, geboorteplaats van de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf en de naam van de sociale verzekeringsmaatschappij.
 • De volledige details van de ter beschikking gestelde werknemer, de nationaliteit, het soort arbeidscontract en de beroepskwalificaties.
 • Brutoloon per uur in euro's en details over de bedrijfsspecifieke kosten en extra vergoedingen. Het minimumloon is gebaseerd op de huidige kennis van het basisloon, overuren en andere extra betalingen exclusief alle kosten voor maaltijden en accommodatie etc.
 • Naam en volledig adres (post- en e-mailadres, telefoonnummer) van de vertegenwoordiger in Frankrijk.
 • De registratie van de onderneming in het nationale elektronische register van vervoerders in overeenstemming met artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 (alleen voor vervoer over de weg).

Tijdens een controle moet de bestuurder in staat zijn om zijn bruto uurloon aan te tonen. Naast het bovenstaande formulier zal de chauffeur ook een kopie mee moeten nemen van zijn arbeidsovereenkomst. Deze getekende overeenkomst moet in de taal van de chauffeur zijn en de bruto uur-bedragen moeten hier gemarkeerd zijn, zodat dit direct zichtbaar is voor de controlerende instanties. Naast de arbeidsovereenkomst zal de chauffeur ook een apart blad bij zich moeten hebben waarop de contactgegevens weergegeven worden van de verantwoordelijke persoon in Frankrijk. Let er op dat al deze documenten niet in digitale vorm worden geaccepteerd! In geval van uitzendkrachten zal het uitzendbureau verantwoordelijk zijn voor het loon van de chauffeurs en de bijkomende administratie. Hier zal een apart aanmeldingsformulier voor komen.

Franse vertegenwoordiger
Elk bedrijf dat vervoer verricht in Frankrijk zal een vertegenwoordiger moeten hebben in Frankrijk. Deze vertegenwoordiger zal alle documenten in Frankrijk voor minimaal 1,5 jaar moeten bewaren. Het gaat dan in eerste instantie om de aanmeldings-faxen en arbeidsovereenkomsten. De vertegenwoordiger moet 24/7 beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden van de controlerende instanties en om de documenten aan te leveren indien hierom verzocht wordt.

Handhaving
Het is hoogstwaarschijnlijk dat de Franse politie vanaf 1 juli 2016 zal beginnen met controleren. Er is op dit moment nog geen officieel bericht dat het gevraagde uitstel van de EC gehonoreerd wordt. Om deze reden vinden wij het erg belangrijk om jullie te informeren over deze ontwikkeling.

De te verwachten boetebedragen

 • € 750,- voor het niet hebben van een vertegenwoordiger in Frankrijk
 • € 750,- indien de chauffeur geen arbeidscontract bij zich heeft
 • € 4.000,- voor het missen van de kopie van het gefaxte aanmeldingsformulier

Het is te verwachten dat de controleurs achteraf aan het rekenen slaan. Door het bestuderen van de rittenlijsten, CMR’s en tachograafbestanden is te herleiden hoeveel uur een chauffeur daadwerkelijk in Frankrijk heeft gereden. Door het opvragen van de loonstroken is vervolgens te controleren of de chauffeur naar Franse maatstaven is uitbetaald. Al deze aanvullende documenten zullen opgevraagd worden bij de aangestelde vertegenwoordiger in Frankrijk.

De oplossing van Transport In Nood
Transport In Nood heeft samen met haar partner een geavanceerd systeem ontwikkeld dat automatisch het minimale Franse, Noorse en Duitse loon kan berekenen. Door middel van het analyseren van de tachograafbestanden wordt er automatisch een rapport gegenereerd met de gewerkte uren in Frankrijk en de daarbij horende totaalbedragen. Het hele systeem is inclusief een vertegenwoordiger in Frankrijk welke 24/7 beschikbaar is voor de controlerende instanties. Heeft u nog geen vertegenwoordiger in Frankrijk en u heeft interesse in de onze oplossing die wij u kunnen bieden?
Via deze link komt u terecht bij ons contactformulier. Wij zullen vervolgens z.s.m. vrijblijvend contact met u opnemen.